H & W Administratie en Belastingadvies

Nieuws

Trefwoord:


Intracommunautaire verwerving auto door particulier

01-06-23

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn woonland voor de omzetbelasting een intracommunautaire verwerving. Een auto is nieuw als deze binnen ze… Lees meer

Eigen woning gaat niet naar box 3

01-06-23

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3 beantwoord. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een analyse van de woningmarkt door De… Lees meer

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

01-06-23

Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon is een afgeleide van het wettelijk minimumloon, dat per maand wordt vastgesteld. Het uurloo… Lees meer

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

01-06-23

De staatssecretaris van Financiën heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen uitspraken van Hof Amsterdam over het correctiebeleid van de Belastingdienst. Dat beleid hou… Lees meer

Sloopauto's verkocht onder margeregeling

25-05-23

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting toepassen. Voorwaarde is dat de goederen worden ingekocht van een niet-belastingplichtige voor de omzetb… Lees meer

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

25-05-23

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat 30% van de totale bruto beloning van de werknemer als onbelaste vergoe… Lees meer

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

25-05-23

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De BTW-tarievenrichtlijn wijzigt de BTW-richtlijn 2006.  De BTW-tarievenrichtlijn verplicht de lidstate… Lees meer

Ontbrekend instructieboekje

17-05-23

Bij de registratie van een uit het buitenland afkomstig motorvoertuig in Nederland is bpm verschuldigd. Uitgangspunt is het bedrag aan bpm dat voor een nieuw voertuig verschuldigd is, verminde… Lees meer

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

17-05-23

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk te maken welke vormen van scholing in elk geval niet subsidiabel zijn. Scholing, die niet direct l… Lees meer

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

17-05-23

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een callcenter. Volgens de planningsregels van de werkgever moet de werknemer tien minuten voor de aanvan… Lees meer

Naar boven