H & W Administratie en Belastingadvies

Nieuws

Trefwoord:


Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

10-06-21

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze tegemoetkoming wordt aangeduid met … Lees meer

Conceptwetsvoorstel wijziging aandelenoptierechten

10-06-21

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel tot aanpassing van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten ter consultatie gepubliceerd. Doel van de aanpassing is om het aantrek… Lees meer

Startersregeling TVL

10-06-21

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende mkb-ondernemingen gepubliceerd. De regeling is inmiddels in werking getreden en vervalt per 1 … Lees meer

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

10-06-21

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sectoren. De staatssecretaris van EZK heeft bekendgemaakt dat de subsidi… Lees meer

Wijziging aanwijzing bezwaar 2020 als massaal bezwaar

03-06-21

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3 voor het jaar 2020 aangewezen als massaal bezwaar. Eerder was dat al het geva… Lees meer

BIK vervalt met terugwerkende kracht

03-06-21

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. De BIK is daarmee per saldo niet ingevoerd. De aanleiding is dat de Europese Commissie d… Lees meer

TVL startende ondernemers

03-06-21

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kunnen vanaf 31 mei een aanvraag indienen voor de TVL. De regeling geldt voor ond… Lees meer

Steun- en herstelpakket derde kwartaal 2021

31-05-21

Het kabinet heeft de voorstellen voor het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal 2021 bekendgemaakt.

NOW

Lees meer

Toepassing inkomensafhankelijke combinatiekorting

27-05-21

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. De IACK is onder meer van toepassing voor alleenstaande ouders met een kind dat jonger is dan 12 ja… Lees meer

Verlaging maximale rente consumptief krediet tot 1 juli 2022

27-05-21

De maximale rente voor consumptieve kredieten is gekoppeld aan de wettelijke rente in de vorm van een opslag op de wettelijke rente. Deze opslag bedraagt 12 procentpunten. De wettelijke rente bedra… Lees meer

Naar boven
Algemene voorwaarden
noab logo