H & W Administratie en Belastingadvies

Nieuws

Trefwoord:


Geen verlaagd btw-tarief voor digitale popevenementen

25-02-21

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-heffing over digitale popevenementen. Daarop is het hoge tarief van 21% van toepassing, terwijl op tickets het lage t… Lees meer

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

25-02-21

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s gepubliceerd. Vanaf 15 maart 2021 is het mogelijk voor ondernem… Lees meer

Opzegverbod tijdens ziekte

25-02-21

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid moet voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen vooraf toestemming bij het UWV worden gevraagd. Als het UWV geen toestemming geeft, kan de werkg… Lees meer

Verlenging tijdelijk verlaagde maximale kredietvergoeding

25-02-21

In verband met de coronacrisis is op 10 augustus 2020 het Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding in werking getreden. Door dit besluit is de maximale kredietvergoeding voor consumptief kred… Lees meer

Wijziging openstelling vaststellingsloketten NOW

25-02-21

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de data van openstelling van de vaststellingsloketten voor de NOW gewijzigd. Daarnaast geldt voor alle regelingen (NOW-1, NOW-2 en NOW-3) dat … Lees meer

Werknemer niet verplicht tot re-integratie buiten reguliere werktijd

18-02-21

Een arbeidsongeschikte werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie in het arbeidsproces. Als de werknemer dat niet doet, kan de werkgever door middel van een loonstop afdwingen d… Lees meer

Kamervragen lage korting betaling ineens

18-02-21

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor voorlopige aanslagen beantwoord. De betalingskorting geldt bij betaling ineens van een voorlopig… Lees meer

Reactie op arrest Hoge Raad over kwalificatie arbeidsrelatie

18-02-21

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een reactie gegeven op een arrest van de Hoge Raad over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Volgens dit a… Lees meer

Navordering ter correctie giftenaftrek

11-02-21

Wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst dat corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om een navorderingsaanslag op te kunnen leggen moet de Belas… Lees meer

Subsidieregeling maatwerkafspraken duurzame inzetbaarheid

11-02-21

Uitvloeisel van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is een subsidieregeling voor sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Het pensioenakkoo… Lees meer

Naar boven