H & W Administratie en Belastingadvies

Nieuws

Trefwoord:


Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

13-01-22

De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Ten opzichte van de vorige versie van het besluit is de regeling voor uitstel van betaling… Lees meer

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

13-01-22

Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomstenbelasting worden betaald over het daarbij behaalde voordeel. Dat hoeft niet als sprake is van een aandelenfusi… Lees meer

Controle e-mailverkeer werknemer is inbreuk op privacy

13-01-22

Een werknemer heeft recht op bescherming van zijn privacy. Dat recht geldt ook voor e-mailberichten die de werknemer heeft verstuurd vanaf de zakelijke werkplek van de werkgever. De werkgever kan d… Lees meer

Verzoek toepassing 30%-regeling afgewezen

13-01-22

De 30%-regeling is een bijzondere regeling in de loonbelasting voor uit het buitenland aangeworven werknemers met een bijzondere deskundigheid. Ter onderbouwing van die bijzondere deskundigheid gel… Lees meer

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

06-01-22

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) aangepast. Op grond van de SEPP kan subsidie worden verkregen voor de aanschaf of leas… Lees meer

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

05-01-22

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat de staatssecretaris van Financiën de bezwaren aanme… Lees meer

Tarieven en heffingskortingen 2022

05-01-22

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2022 als volgt.

Lees meer

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal 2021 en eerste kwartaal 2022

23-12-21

In verband met de huidige lockdown heeft het kabinet diverse steunmaatregelen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 aangepast.

Werkgevers
De loonk… Lees meer

Wetsvoorstellen Belastingplan 2022 c.s. aangenomen

23-12-21

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen Belastingplan 2022, Overige fiscale maatregelen 2022, implementatie belastingplichtmaatregel, tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel, ver… Lees meer

Europese Commissie keurt TVL vierde kwartaal goed

23-12-21

De Europese Commissie heeft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 goedgekeurd. Ondernemers die in deze periode minimaal 20% omzetverlies lijden, kunnen vanaf 20 december een aanvraag voor de TVL… Lees meer

Naar boven
Algemene voorwaarden
noab logo