H & W Administratie en Belastingadvies

Nieuws

Trefwoord:


UBO-register wordt minder toegankelijk door uitspraak Hof van Justitie EU

26-01-23

De vierde Europese anti-witwasrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten van de EU gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van vennootschappen in een register moeten opslaan. De ge… Lees meer

Kamervragen over registratie van hypotheekgegevens

26-01-23

De minister van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de registratie van hypotheekgegevens door het Bureau Kredietregistratie (BKR). Op dit moment registreert het BKR hypotheken pas bij … Lees meer

Belastingrente verschuldigd over vermindering box 3-heffing

26-01-23

In een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden was in geschil of de Belastingdienst rente moest vergoeden over terugbetalingen van de box 3-heffing over de jaren 2017 en 2018. De inspecteur had naar a… Lees meer

Eenzijdig wijzigingsbeding

26-01-23

Een werkgever kan met een beroep op een schriftelijk wijzigingsbeding een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde wijzigen. Dat kan alleen bij een zo zwaarwegend belang dat het bela… Lees meer

Willekeurige afschrijving bedrijfsmiddelen 2023

19-01-23

De regeling voor willekeurige afschrijving is tijdelijk verruimd voor aangewezen nieuwe bedrijfsmiddelen. Deze verruiming geldt zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de inkomstenbelast… Lees meer

Schending Unierechtelijk verdedigingsbeginsel leidt tot vernietiging naheffing bpm

19-01-23

In een procedure over een naheffingsaanslag bpm heeft Hof Den Bosch vastgesteld dat de inspecteur het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel heeft geschonden. De inspecteur had de belanghebbende in d… Lees meer

Opgave van aan derden uitbetaalde bedragen

19-01-23

De wijze van aanleveren van gegevens over aan derden uitbetaalde bedragen aan de Belastingdienst is gewijzigd. Het gaat om uitbetalingen voor werkzaamheden of diensten aan personen die niet bij de … Lees meer

Wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen door de Tweede Kamer

12-01-23

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen aangenomen. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het in 2019 gesloten pensioenakkoord en ziet op pensioenregelingen in het kader van een … Lees meer

Strand is geen sportaccommodatie

12-01-23

Het verlaagde tarief voor de omzetbelasting is onder meer van toepassing op het geven van de gelegenheid tot sportbeoefening. De Europese btw-richtlijn gaat voor deze toepassing van het verlaagde t… Lees meer

Tarieven en heffingskortingen 2023

05-01-23

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2023 als volgt.

Lees meer

Naar boven
Algemene voorwaarden
noab logo